Pirkanmaalla on käynnistynyt EU -rahoituksella AVOKI-investointihanke, jossa kehitetään uudenlaisia oppimisen paikkoja.

Oppilaitoksen kirjasto tai muu sopiva tila muutetaan avoimeksi ja viihtyisäksi monitoimitilaksi hankkimalla opiskelijoiden käyttöön:
Avoki - Avointen oppimisympäristöjen kehittäminen

Hanke on päättynyt 29.2.2012. Tästä voit lukea loppuraportin

AVOKI-hanke on käytännön toimenpideohjelma ja sillä tavoitellaan innostavia, innovatiivisia ja avoimia oppimisympäristöjä.

AVOKI-hankkeen tavoitteena on kehittää omaehtoista ja monimuoto-opiskelua, tukea mediakasvatusta sekä mahdollistaa kokonaisvaltaisen tieto-ja viestintätekniikan strategian toteuttamisen oppilaitoksissa.

Näkökulmana on opiskelijoiden oppimisympäristöjen kehittäminen sekä paremmat opiskelumahdollisuudet ja työskentelyvälineet

AVOKI on saanut rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR) sekä vuonna 2009 Länsi-Suomen lääninhallitukselta. Lääninhallitusten lakkauttamisen myötä on AVOKIN rahoittajana vuoden 2010 alusta toiminut Pirkanmaan liitto. AVOKI-hankkeen kokonaisbudjetti on 889 500 euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitusta on 640 440 euroa ja kuntien omarahoitusosuutta 249 060 euroa.

EU Vipuvoimaa EU:lta
Pirkanmaan liitto