Tärkeänä tavoitteena on hankekumpapneiden keskinäinen yhteistyö ja ideoiden vaihto ohjelmistojen, verkkopalveluiden ja opetusteknologian hyödyntämisessä

Hanketoimijat

Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen ammattiopisto ja Tampereen lukiotoimi. Tampereen lukioista ovat mukana Hatanpään lukio, Tampereen klassillinen lukio ja Tampereen lyseon lukio.

Hankekumppanit:

PAOK-hankkeen kanssa tehtävä yhteistyö

PAOK-hanke - Pirkanmaan avoin oppimiskulttuurihanke on käynnissä Pirkanmaalla. PAOK on 2. asteen oppilaitoksille suunnattu toiminta- ja kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on luoda yhteisöllisen, avoimen toiminnan oppimiskulttuuri.

AVOKI-hanke tekee tiivistä yhteistyötä PAOK-hankkeen kanssa. Jatkossa tapahtuvan yhteistyön kehykset tulevat vielä tarkentumaan eri osa-alueiden suhteen. Tärkeää olisi, että AVOKI-hankkeessa perustettavien oppimiskeskuksien suunnittelu- ja kehitystyössä ovat mukana myös opettajat.

AMOL-kirjastoryhmä

AVOKI-hankkeen avulla pyritään myös kohottamaan toisen asteen oppilaitoskirjastojen asemaa ja merkitystä Suomessa. Päämääränä on kehittää kirjastoja avoimiksi oppimisympäristöiksi, joissa on huomioitu uuden median asettamat vaatimukset.

Ammatillisten oppilaitosten kirjastot ovat järjestäytyneet omaksi ryhmäkseen AMOL-kirjastoiksi voidakseen vaikuttaa asioihin paremmin ja palvella monimuotoistuvaa opetusta entistä tarkoituksenmukaisemmin. AMOL-kirjastot ovat perustaneet työryhmän sekä www-sivuston valtakunnallisen Kirjastot.fi -portaalin yhteyteen. Työryhmän tavoitteena on käynnistää toiminta, joka kokoaa yhteistyöhön ammattioppilaitoskirjastot ja vahvistaa niiden asemaa niin kirjastokentässä kuin omissa kehysorganisaatioissaankin.