Projektipäällikkö huolehtii koko hankkeen toteutumisesta projektisuunnitelman mukaisesti.

Projektisuunnittelija huolehtii Pirkanmaan ammattiopiston hankesuunnitelman toteutumisesta. Hän palvelee myös koko projektia ja hankekumppaneita sekä on projektipäällikön tukena kaikessa toiminnassa.

Projektipalvelusihteeri huolehtii hankkeen kirjanpidosta, talousasioista ja maksuhakemusten tekemisestä rahoittajalle.

Projektihenkilöstö

Projektipäällikkö Anne Suoniemi
GSM: 050-550 4143
s-posti: etunimi.sukunimi@tampere.fi

Projektiryhmä

Kukin hanketoimija on nimennyt AVOKI-projektiin yhdyshenkilön, joka huolehtii hankkeen toteutumisesta hankesuunnitelman mukaisesti omassa organisaatiossaan.

Projektiryhmän muodostaa em. projektityöntekijät sekä seuraavat yhdyshenkilöt:

Davies Terhi, Tampereen lyseon lukio (etunimi.sukunimi@tampere.fi)
Kaakkomäki Satu, Pirkanmaan ammattiopisto (etunimi.sukunimi@pirko.fi)
Heinonen Pertti ja Jyrinki Riitta, Mäntän lukio (etunimi.sukunimi@manttavilppula.fi)
Hirvimäki Eija, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (etunimi.sukunimi@vsky.fi)
Pelkonen Petri, Mäntän seudun koulutuskeskus (etunimi.sukunimi@satuoy.fi)
Saxman Pia, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (etunimi.sukunimi@lpkky.fi)